Zadajte údaje

Najprv vyplňte rok narodenia

Najprv vyplňte rok narodenia

Súhlasim s podmienkami GDPR a podmienkami preteku v propozíciách *

!!! POZNÁMKA:

SPONZORI:

sponzori

ORGANIZÁTOR PRETEKU:

logo_organizator

Laborecká MTB

  • Adresa: Lackovce 62, 066 01 Lackovce
  • Telefón: +421 950 442 448
  • Email: info@laboreckamtb.sk
  • Web: www.laboreckamtb.sk