Zadajte údaje

Vyplňte rok narodenia

Vyplňte rok narodenia

Súhlasim s podmienkami GDPR a podmienkami preteku v propozíciách *

!!! POZNÁMKA: Za registrovaného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného do 23.06.2022(!)

SPONZORI:

sponzori

ORGANIZÁTOR PRETEKU:

logo_organizator

SCK - Slovenský cykloklub Humenné