Zadajte údaje

Vyplňte rok narodenia

Vyplňte rok narodenia

Súhlasim s podmienkami GDPR a pravidlami preteku

!!! POZNÁMKA: osoby do 18 rokov sú povinné k prihláške doložiť písomný súhlas rodičov (!)

SPONZORI:

sponzori

ORGANIZÁTOR PRETEKU:

logo_organizator

Laborecká MTB

  • Adresa: Lackovce 62, 066 01 Lackovce
  • Telefón: +421 950 442 448
  • Email: info@laboreckamtb.sk
  • Web: www.laboreckamtb.sk