Zadajte údaje

Vyplňte rok narodenia

Vyplňte rok narodenia

Súhlasim s podmienkami GDPR a pravidlami preteku

!!! POZNÁMKA: Za registrovaného je pretekár považovaný až po zaplatení štartovného do 30.8.2020(!)

SPONZORI:

sponzori

ORGANIZÁTOR PRETEKU:

logo_organizator

Laborecká MTB

  • Adresa: Lackovce 62, 066 01 Lackovce
  • Telefón: 0915 988 536
  • Email: info@laboreckamtb.sk
  • Web: www.laboreckamtb.sk